The Journey Begins

DSC_5045

14/04/2018: Chuyển nhà từ blogspot.

Blog sử dụng để học về các chuẩn nén video, viết ra nhằm mục đích ôn lại những điều đã học, những điều còn băn khoăn, do đó rất welcome người đọc để lại comment nhằm giao lưu trao đổi kiến thức.

Do blog không có tính chất học thuật cao, cùng với kiến thức hạn chế nên người viết không chịu trách nhiệm về những gì viết ra, do đó khuyến cáo người đọc nên cẩn trọng khi sử dụng tham khảo.

BR,
ichigo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s