2019 September

● 2019 – 09 – 18
◇ Modern C
http://modernc.gforge.inria.fr/

◇ Tương lai của việc coding

Joel Spolsky and Clive Thompson discuss the past, present, and future of coding

◇ Mạng lan truyền ngược
https://web.archive.org/web/20150317210621/https://www4.rgu.ac.uk/files/chapter3%20-%20bp.pdf

● 2019 – 09 – 18
◇for AI study

https://viblo.asia/p/gan-series-1-co-ban-ve-gan-trong-deep-learning-bWrZnE4YKxw

◇ Great engineer
https://www.quora.com/Who-are-the-best-engineers-at-Google-Why

● 2019 – 09 – 15
◇ VCF East 2019 — Brian Kernighan interviews Ken Thompson

◇ For study
https://betterexplained.com
https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw.

● 2019 – 09 – 06
◇ Convex function, hàm lồi là hàm gì.
https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_function
https://diendantoanhoc.net/topic/142802-h%C3%A0m-l%E1%BB%93i-l%C3%B5m-h%C3%A0m-b%C3%A1n-l%E1%BB%93i-b%C3%A1n-l%C3%B5m-v%C3%A0-nguy%C3%AAn-l%C3%BD-bi%C3%AAn/
MK, hóa ra còn có hàm lõm nữa cơ à.

◇ Mỗi lập trình viên chân chính nên tự viết cho mình 1 compiler chăng 🙂
https://www.sigbus.info/how-i-wrote-a-self-hosting-c-compiler-in-40-days